Labegaraieta kiroldegiko tabernaren ustiaketa, garbiketa eta kontrola kontratatzeko deiladi publikoa.

Labegaraieta Udal kiroldegiko instalazioei erantsitako tabernaren ustiaketa eta beronen kirol esparruaren kontrola eta garbiketak kontratatzeko deialdi publikoa.
Proposamena aurkezteko epea, ekainaren 20a.

Convocatoria pública para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del contrato de explotación del bar anexo a las instalaciones del Polideportivo Municipal Labegaraieta, así como el control de las instalaciones de la zona deportiva y las limpiezas.
Plazo para la presentación de proposiciones, 20 de junio.

2015era begira, Bergarako frontoietako urteko erreserba egiteko epearen irekiera.

2015era begira, Bergarako frontoietako urteko erreserba egiteko epearen irekiera.

Abenduaren 14rarte, igandea, posible izango da, Agorrosingo kirol gunean, 2015erako Udal frontoietan orduak erreserbatzeko eskaera egitea. Behar den kasuetan, eskaeran bat baino gehiago dagoenean, zozketa egingo da.
Abenduaren 17an, zozketa eguna.
BERRIA, 2015ean, hainbat pilotalekuetan giltza behar denez, giltza izateko fidantza eskatuko dugu.

IZENA EMATEA.

Páginas