Este año la feria de San Martin se celebrará el día 14 de septiembre, sábado. La misma se emplazará delante de la plaza del mercado de Oxirondo.

El plazo para tomar parte en la misma termina el día 22 de julio.

Para formalizar la inscripción deben rellenarse los datos que figuran más abajo, incorporando además los siguientes documentos:

  1. [ Descarga aquí la Solicitud >> ]  debidamente cumplimentada
  2. Documento de identidad (DNI, NIE, Pasaporte...)
  3. Documento acreditativo del Registro de Sanidad
  4. Documento acreditativo de estar dado de alta en la Seguridad Social, en el régimen correspondiente (última cuota).
  5. Documentos que certifiquen que está dado de alta en actividades económicas.
  6. Tarjeta de manipulador de alimentos (en los casos que se precise).

El Ayuntamiento en cualquier momento podrá comprobar la veracidad de la documentación presentada, para lo cual se requerirá la presentación de la documentación original.

Contacto e información:

Bergarako Udala. Ayuntamiento de Bergara, departamento de Cultura
San Martin Agirre plaza 1 -3. piso
20570 BERGARA

Teléfono: 943 779 159
e-maila:  ferixabergara@bergara.eus

NAN, AIZ, Pasaporte zenbakia ...
Adierazi, Izena eta abizenak - Enpresa edo baserriaren izena eta NIF-a
Aukera bat baino gehiago markatu dezakezu, horretarako Ctrl tekla sakatuta eduki
Adierazi, zehazki salgaia zein den
Artisau elkarte bateko kidea bazara, adierazi zein.
Kontutan hartu, Udalak parte-hartzaileentzat jartzen dituen mahaiek 2m-ko luzera dutela.
Udalaren edota antolatzaileen interesa eduki dezakeen edozein informazio edo argibide idatzi dezakezu hemen.
Gehitu hemen eskaera orria behar bezala beteta.
Los archivos deben ser menores que 10 MB.
Tipos de archivo permitidos: jpg jpeg png txt pdf doc docx.
Gehitu hemen eskatzailearen identifikazio agiria (NAN, AIZ, Pasaportea,…)
Los archivos deben ser menores que 10 MB.
Tipos de archivo permitidos: gif jpg jpeg bmp tif pdf.
Gehitu hemen Osasun Erregistroko agiria.
Los archivos deben ser menores que 10 MB.
Tipos de archivo permitidos: jpg jpeg png txt pdf doc docx.
Gehitu hemen Gizarte Segurantzan, dagokion erregimenean, alta emanda dagoela agiria (azken kuota)
Los archivos deben ser menores que 10 MB.
Tipos de archivo permitidos: jpg jpeg png txt pdf doc docx.
Gehitu hemen Jarduera ekonomikoetan alta emanda dagoela ziurtagiria
Los archivos deben ser menores que 10 MB.
Tipos de archivo permitidos: jpg jpeg png txt pdf doc docx.
Gehitu hemen janari erabiltzailearen txartelaren kopia, horrela badagokio
Los archivos deben ser menores que 10 MB.
Tipos de archivo permitidos: jpg jpeg png txt pdf doc docx.

Honen bidez, sinatzaileak aitortzen du idazki honetan jasotako datuak zuzenak direla.
Halaber, sinatzailea ondorengo honen jakitun geratzen da:
- Udalak erkatu ahal izango dituela eskuratutako datuak eta aurkeztutako dokumentuak eta eskatutako zerbitzua zuzen adjudikatzeko behar diren frogak egin ahal izango dituela.
- Inprimaki honetako datu pertsonalak Bergarako Udalaren jabetzakoak diren eta behar bezala baimenduta dauden fitxategietan sartuko direla. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkio, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 lege Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan.
- Datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko edo aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango duela, ondorengo helbidera zuzenduta: Bergarako Udala. San Martin Agirre plaza, 1. - 20570 Bergara.