Osintxuko eta Angiozarreko Haurren Balio Anitzeko Zerbitzua

Osintxuko eta Angiozarreko Haurren Balio Anitzeko Zerbitzua

Servicio Polivalente Infantil de Osintxu y Angiozar

Servicio Polivalente Infantil de Osintxu y Angiozar

Ubera auzoko elkarte-guneko eraikinean (Eskola-Etxean) birgaitze-lanak egitea eta traba arkitektonikoak kentzea.

Ubera auzoko elkarte-guneko eraikinean (Eskola-Etxean) birgaitze-lanak egitea eta traba arkitektonikoak kentzea.

Ejecución de las obras de rehabilitación y supresión de barreras arquitectónicas en el edificio del centro social (Eskola-Etxe) del barrio de Ubera.

Ejecución de las obras de rehabilitación y supresión de barreras arquitectónicas en el edificio del centro social (Eskola-Etxe) del barrio de Ubera.

Labegaraieta kiroldegiari erantsitako tabernaren ustiaketa, instalazioen kontrola eta garbiketa

Labegaraieta kiroldegiari erantsitako tabernaren ustiaketa, instalazioen kontrola eta garbiketa

Bergarako Labegaraieta Kiroldegiko tabernaren oinarrizko ekipamenduaren horniketa

Bergarako Labegaraieta Kiroldegiko tabernaren oinarrizko ekipamenduaren horniketa

Jarduera kulturaletarako laguntza teknikorako zerbitzua

Jarduera kulturaletarako laguntza teknikorako zerbitzua

Explotación, control de instalaciones y limpieza del bar anexo al polideportivo Labegaraieta de Bergara

Explotación, control de instalaciones y limpieza del bar anexo al polideportivo Labegaraieta de Bergara

Suministro de equipamiento básico del bar del polideportivo Labegaraieta de Bergara

Suministro de equipamiento básico del bar del polideportivo Labegaraieta de Bergara

Servicio de ayuda técnica para actividades culturales de Bergara

Servicio de ayuda técnica para actividades culturales de Bergara

Alquiler, montaje y desmontaje, así como el mantenimiento del alumbrado y ornamentación navideña

Alquiler, montaje y desmontaje, así como el mantenimiento del alumbrado y ornamentación navideña

Eguberrietako argiak eta apaingarriak alokatu, muntatu eta desmontatu eta mantentzeko hornidura

Eguberrietako argiak eta apaingarriak alokatu, muntatu eta desmontatu eta mantentzeko hornidura

Suministro de desfibriladores en régimen de alquiler y mantenimiento de desfibriladores propiedad del ayuntamiento

Suministro de desfibriladores en régimen de alquiler y mantenimiento de desfibriladores propiedad del ayuntamiento

Desfibriladoreen hornidura alokairu gisa eta udalak jabetzan dituen desfibriladoreen mantenua

Desfibriladoreen hornidura alokairu gisa eta udalak jabetzan dituen desfibriladoreen mantenua

Servicio de coordinación de seguridad y salud en diversas obras promovidas por el Ayuntamiento de Bergara.

Servicio de coordinación de seguridad y salud en diversas obras promovidas por el Ayuntamiento de Bergara.

Renovación de diez ventanas en el centro escolar San Martin Agirre de Bergara.

Renovación de diez ventanas en el centro escolar San Martin Agirre de Bergara.

Bergarako udaleko hainbat obratan segurtasun eta osasun koordinatzailearen zerbitzua emateko laguntza teknikoa.

Bergarako udaleko hainbat obratan segurtasun eta osasun koordinatzailearen zerbitzua emateko laguntza teknikoa.

Bergarako San Martin Agirre ikastetxean hamar leiho berritzea.

Bergarako San Martin Agirre ikastetxean hamar leiho berritzea.

Orriak