Panetoi-burdin hesia zergaren 2014ko erreziboen kobrantza iragarkia ZUZENDUTA

Bergarako udalerriko zergapekoek Panteoi-burdin hesia zergaren 2014ko erreziboak ordaintzeko epea, lekuak eta medioak ondokoak dira:

Epea

2014ko maiatzaren 15etik 2014ko uztailaren 15era

Lekuak eta medioak

Helbideratutako erreziboak, baimendutako finantza erakundeetan eta zergapekoak agindutako kontu korrontean zordunduko dira 2014ko uztailaren 15ean.

Helbideratu gabeko erreziboak,  ostera, zergapekoak adierazitako zerga-helbideetara bidaliko dira, eta ondoko moduetako batean egingo da ordainketa:

Orriak