BIdeoa: Mendekotasuna duten pertsonekin laguntza teknikoak nola erabili

Mendekotasuna duten pertsonekin laguntza teknikoak nola erabili erakusteko ikastaroa egin zen 2013ko apirilean Bergaran, bereziki, adineko pertsonen zaintzaileei zuzenduta.

Bergarako Udaleko Ongizate Zerbitzuek antolatu zuen ikastaroa "Sendian" programaren baitan, eta "Icavic"-eko Ainara Agirre izan zen irakasle. Goienak egindako erreportaje honetan ikastaroan landutako hainbat alderdi daude ikusgai.


Panteoi-burdin hesia zergaren kobrantzan iragarkia

Bergarako udalerriko zergapekoek Panteoi-burdin hesia zergaren 2013ko erreziboak ordaintzeko epea, lekuak eta medioak ondokoak dira:

Epea

Epea

2013ko maiatzaren 15etik 2013ko uztailaren 15era.

Lekuak eta medioak

Helbideratutako erreziboak, baimendutako finantza erakundeetan eta zergapekoak agindutako kontu korrontean zordunduko dira 2013ko uztailaren 15ean.

Pentekosteak 2013ko Egitaraua

Jai batzordeak deia egiten die herriko koadrilei blusa edo kamisetarekin kalera irteteko. 16 urtetik beherakoek debekatuta izango dute errekortadore eskola ibiltarian izan ezik gainerako zezen ikuskizunetan parte hartzea. Era berean, Jai Batzordeak ez du beregain hartzen jaiegun hauetan gerta daitezkeen kalteen erantzukizunik.

Gizarte Zerbitzuen arloan diharduten elkarteentzako 2013ko diru-laguntzak arautzen dituzten oinarriak

Oinarri hauen xedea da Bergarako udalerrian gizarte zerbitzuen arloan jarduerak egiten dituzten irabazi asmorik gabeko elkarteei 2013. urterako diru-laguntzak emateko baldintzak arautzea.

Honen guztiaren helburua da elkarteak sustatzea, herritarren arteko elkartasuna eta haiek antolatutako ekintzetan partehartzea bultzatzea.

Diru-laguntzaren helburua.

Diru-laguntzak Bergarako udalerrian garatzen diren jarduera zehatzak, eta denboran jarraian, finantzatzeko erabiliko dira.

Orriak