Datorren urterako “Lurzoru okupazioa jarduera ekonomiko puntuala garatzeko erabiltzeko baimena” (“Autorización para ocupación de suelo público para ejercicio puntual de actividad económica”) eskatzeko, zenbait kasuetan eskaerak orain egin behar dira.

Ondokoak dira orain eskatu behar direnak:

-“2019ko abenduan eta 2020. urtean lurzoru publikoa feriekin okupatzeko baimena ematea” (“Concesión de autorización de ocupación de suelo público con ferias en diciembre de 2019 y durante el año 2020”). Eskaerak aurkezteko azken eguna: 2019-11-15, 14:30ean.

-“2020. urtean ogitartekoak eta patata eta antzekoak furgoneta edo ibilgailu batetik saltzeko lurzoruaren okupazioa egiteko baimena” (“Concesión de autorización para ocupación de suelo para la venta de bocadillos, patatas y similares, desde furgoneta o vehículo, durante el año 2020”). Eskaerak aurkezteko azken eguna: 2019-11-29, 14:30ean.

Beste kasuetan ez dauka eraginik.

Informazio gehiago: hemen.