Udalari kalean ikusitako intzidentzia  edo aberia baten berri emateko erabil dezakezu atal hau.

Adi: kontuan har ezazu, buzoi honetara bidalitakoak goizeko 06:00etatik gaueko 22:00etara bakarrik jaso eta bideratu ahal izango direla momentuan. Ordu horretatik kanpo bidalitakoak hurrengo egunean jaso  eta bideratuko dira.

Beraz, larrialdi baten aurrean bazaude,  943 779 106 telefonoa (Udaltzaingoa) edo larrialdietako 112 telefonoa erabiltzea gomendatzen zaizu.

* marka duten atal guztiak derrigor bete beharrekoak dira


Aukeratu zerrendan intzidentzia mota
Adierazi ezazu, mesedez, arazoa dagoen tokia ahal duzun eta zehatzen.
Deskriba ezazu, mesedez, arazoa
Nortasun Agiriaren zenbakia, pasaportea, ...

Bergarako Udalak konpromisoa hartzen du datuak behar den moduan babesteko, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta aplikatzeko moduko gainerako arauterian ezarritakoaren arabera.